BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR

Područje rada: mašinstvo i obrada materijala.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Danas su brodovi obično opremljeni savremenom opremom za pogon, navigaciono upravljanje, klimatizaciju i grejanje, kao i sigurnosnom opremom i opremom koja omogućava prijatan boravak. Brodomašinski tehničari rade na svim vrstama brodova, odgovorni su za pogonski stroj broda, pomoćne strojeve i veći deo upravnjačkih i sigurnosnih uređaja. Na brodovima postoje radionice koje održavaju, servisiraju ili izgađuju različite delove opreme. Tehničari nadziru proizvodnju u radionicama, kontrolišu rad kontrolnog i upravljačkog centra broda, vode održavanje pogonskih motora i postrojenja upravljačkih brodskih uređaja. Oni, takođe, održavaju i nadziru sastav automatskog upravljanja i sastav vođen računarom, stanje goriva, rezervnih delova i drugih radnih sredstava. Prilikom kontrole rada motora koriste se savremni aparati za ispitivanje. Aparati im omogućavaju i da kvalitetnije otkrivaju eventualne kvarove. U radu tehničari moraju biti brzi i samostalni, jer u nekim situacijama probleme moraju rešiti u vrlo kratkom vremenskom periodu i bez ičije pomoći. Oni su često u saradnji sa inžinjerima, organizuju i pripremaju proizvodnju delova broda tokom plovidbe, planiraju servisiranje brodskih motora i sastava upravljanja brodom. Učestvuju u konstrukciji različitih alata, a predlažu i inovacije i poboljšanje upravljačkih brodskih uređaja. Važno je da veliku brigu posvećuju zaštiti pri radu i planiraju način na koji će se ona sprovesti. Moraju planirati program zaštite okoline, brinući se o zaštiti vode, vazduha i uže radne okoline. O svom radu moraju voditi opširnu propisanu dokumentaciju.

Radni zahtevi

Brodomašinski tehničari rade u brodskim servisnim radionicama,  upravljačkom centru broda i na otvorenom. Njihov posao nije fizički težak, iako povremeno ima situacija koje zahtevaju telesni napor. Klima im je uglavnom pogodna, mada su povremeno izloženi buci i neudobnim temperaturama, često su udaljeni od porodice. Odgovorni su za sigurnost radnika u strojnici i radionicama, za sigurnost celog broda i svih ljudi na njemu, za zaštitu okoline i za mašine i alate sa kojima rade.

Poželjne osobine

Vrlo je važno da tehničar za brodarstvo razume tehničke probleme i da ih može brzo, samostalno i efikasno rešiti. Takođe je važno da je pouzdan i odgovoran. Od njega se očekuje da može dobro organizovati i pripremiti rad drugih, da je komunikativan i da voli raditi u timu. Treba da ima normalan vid i sluh, i poželjno je da dobro podnosi odsustvo od kuće.

 

Osposobljavanje

Redovno školovanje za brodomašinskog tehničara traje 4 godine u industrijskim i stručnim srednjim školama, a moguća je i prekvalifikacija i dokvalifikacija iz nekog drugog zanimanja. Programi školovanja su specifični, usklađeni sa međunarodnom konvencijom o standardima za obrazovanje i usklađeni sa standardima o sticanju zvanja i ovlašćenja za članove posade pomorskih kadrova. Školovanjem se, osim opštih znanja, stiču teorijska i praktična znanja iz tehničkih brodarskih, mašinskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Međutim, zbog krupnih i brzih tehnoloških promena, brodomašinski tehničari se moraju stalno usavršavati i upoznavati sa novim tehnikama i tehnologijama.