Centar za osposobljavanje i stručno usavršavanje

Centar za osposobljavanje i stručno usavršavanje

Akademija Dositej organizuje kurseve stručne osposobljenosti u trajanju od 3-9 meseci, zavisno od godina starosti polaznika. Osposobljavanje za rad i usavršavanje u procesu rada, Akademija organizuje i realizuje po sopstvenim nastavnim planovima i programima. Za sva zanimanja organizovana je teorijska nastava dva puta nedeljno u prostorijama Akademije Dositej. Praksa se obavlja u vreme rada preduzeća gde se polaznik upućuje. Cena kurasa uskađena je sa njegovim trajanjem, a polaznik plaća tečaj, upisninu ispit i skripte. Ukoliko školarinu plaća radna organizacija, tečaj se plaća odjednom, preko profakture koja se dobija od Akademije Dositej. Cena tečaja za strane državljane je 50% viša i plaća se odjednom.

Polaznik mora da ima obavljenu praksu u trajanju od najmanje 240 časova za punoletne i 720 časova za polaznike stare od 15 do 16 godina. Polaznik može sam da nađe praksu i tada se cena umanjuje za 10%. Polaznik je dužan da uzme uput u Akademiji Dositej, bilo da je sam obezbedio praksu ili je to učinio centar. Za servisere teorijsko-praktična nastava traje 54-90 časova.

Za naše kurseve polaznik mora da ima završenu osnovnu školu, a za pojedina zanimanja – servisere (TV aparata, bele tehnike, računara,audio opreme, za popravku i održavanje liftova) – polaznika mora da ima završenu srednju školu.

Priručnici za nastavu koje polaznik kupuje prilikom upisa obavezni su. Dnevnik se popunjava tokom obavljanja prakse i na kraju ga overava ovlašćeno lice kod koga je obavljena praksa (umesto overenog dnevnika kandidat može doneti i potvrdu o obavljenoj praksi).

Za tečajeve u kojima se radi sa hranom (ugostiteljska zanimanja, prehrambena, trgovci), polaznik je dužan da obavi sanitarni pregled, koji se obavlja u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja, ul. Bulevar despota Stefana 54 i polaznik sam snosi troškove. Za zanimanje gde je potrebna uniforma (ugostiteljske struke) polaznik je dužan da je sam obezbedi. Polaznici fotografije u obavezi su da poseduju fotoaparat i obezbede repromaterijal. Nakon završetka prakse, polaznik polaže sledeće ispite: 

  1. Osnovi struke
  2. Tehnologija zanimanja
  3. Organizacija rada sa zaštitom na radu
  4. Praktična provera

Pre provere znanja polaznik je dužan da izvrši uplatu na ova četiri ispita. Akademija Dositej imenuje komisiju pred kojom polaznici polažu ispite, koji se održavaju prvog, trećeg i petog petka u mesecu u prostorijama Akademije od 10 sati. Serviserima nastavnik zakazuje ispit sa grupom.

Polaznik može da izađe na proveru znanja ukoliko radi najmanje tri meseca na određenim poslovima, pri čemu plaća punu cenu tečaja, ispite i priručnike. Uz potvrdu da rade na odredjenim poslovima duže od godinu dana, polaznici plaćaju nižu od pune cene tečaja. Ovi polaznici ne moraju da idu na naše kurseve, jer su praksu obavili kroz rad. na ispitu svaki polaznik mora da ima regulisane uplate, ličnu kartu, svedočanstvo osnovne ili srednje škole, urađen i overen dnevnik umesto otvorenog dnevnika može i potvrda o obavljenoj praksi.

Naše diplome nisu u sistemu redovnog školskog obrazovanja, već u sistemu permanentnog obrazovanja i po završetku kursu stiče se međunarodno priznata diploma stručne osposobljenosti. Naše delatnosti su u sistemu kvaliteta JUS ISO 9001:2001 i polaznik je osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti i zanimanja po zakonu o ličnom radu. na zahtev kandidata može se izdati i uverenje o položenim ispitima.

Zanimanja

Mašinska struka

Mašinbravar, bravar, metalostrugar, metaloglodač, metalofarbar, vodoinstalater, monter centralnog grejanja, ložač, limar, zavarivač gasom, elektrozavarivač, tehnika signalizacije i vezač teretra.

Rukovaoci uređajima i mašinama

Rukovalac parnim kotlovima, rukovalac građevinskim mašinama, dizaličar, kranista,buldožerista i drugo. Vozač viljuškara podleže i posebnim propisima – posedovanje vozačke dozvole i sl.

Građevinska i drvoprerađivačka struka

Keramičar, parketar, zidar-fasader, moler-farbar, monter gipsanih obloga, pregrada i podova, izolater, tesar, stolar, tapetar, roletnar, armirač, staklorezac, betonirac i dr.

Uslužne delatnosti

Prodavac mešovite robe, plastičar, vulkanizer, cvećar, krojač, fotokopiranje, kinooperater, fotograf, radnik fizičkog obezbeđenja i dr.

Ugostiteljska i prehrambena struka

Konobar, kuvar, poslastičar, pekar, pica majstor, mesar, buregdžija, pekar za izradu peciva, mlinar, točilac pića, kobasičar, ćevabdžija, servirka, sobarica, higijeničarka, portir i dr.

Auto i elektro struka

Automehaničar, autolimar, autodizaličar, autobravar, autolakirer, autotapetar, autoelektričar, električar i dr.

Serviseri

TV aparata, računara, bele tehnike i rashladnih uređaja.