ELEKTROMONTER MREŽE I POSTROJENJA

Područje rada: elektrotehnika.

Trajanje školovanja: 3 godine.

Elektromonteri se bave postavljanjem i održavanjem instalacija električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju. Elektromonter postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe, obavlja demontažu i potrebno je da bude spreman, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom se radi timski i u različitim vremenskim uslovima. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u Elektroprivredi Srbije. Takođe, može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvije posao u trgovini elektroopreme. Radno vreme se često prilagođava zahtevima posla.