FINANSIJSKI TEHNIČAR

Područje rada: ekonomija, pravo i administracija.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Finansijski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što su: odgovornost, tačnost, spremnost na timski rad, odgovornost.

Po završetku školovanja i sticanjem znanja finansijskog tehničara akcenat je na oblasti finansija, a to je finansijsko poslovanje, planiranje, analiza i kontrola, novčana sredstva i tokovi, hartije od vrednosti, bankarsko poslovanje, osiguranje. (smisao rečenice)

Stručne kvalifikacije:

  • Samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
  • Poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
  • Poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
  • Obračunavaju i knjiže amortizaciju;
  • Obavljaju različite administrativne poslove;
  • Evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
  • Obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
  • Poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
  • Arhiviraju dokumenta.

 

Opis poslova

Tokom školovanja oni se upoznaju sa ulogom i značajem monetarnih institucija, banaka i finansijskih tržišta. Obučavaju se za kontrolu finansijske dokumentacije. NJihov zadatak jeste i praćenje finansijskih kretanja u preduzeću, kao i ekonomično korišćenje tih sredstava. Izrađuju, analiziraju i interpretiraju finansijske izveštaje kao što su mesečni i godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda. Prave planove i analize dinamike otplaćivanja kratkoročnih i dugoročnih pozajmica.

Finansijski tehničari učestvuju u projektovanju, dorađivanju i razvoju novih poslovnih informatičkih zakona, a radni zadaci, obaveze i odgovornosti finansijskog tehničara zavise od veličine organizacije u kojoj radi: što je organizacija veća, posao je sve specifičniji.Oni treba da imaju razvijene matematičke sposobnosti za brzu analizu i interpretaciju podataka.

Poželjne osobine

Od finansijskih tehničara se očekuje da budu sposobni za izlaganje finansijske informacije u govornom i pisanom obliku članovima upravljačke strukture, klijentima, investitorima i drugim korisnicima tih rezultata.Od njih se traži dobro pamćenje, saradnja sa kolegama i poslovnim partnerima i razvijene veštine pregovaranja.

Osposobnjavanje i zapošljavanje

Izučavajući opšteobrazovne predmete i ekonomske predmete stiču znanja o primenjenoj ekonomiji i ekonomiji kao teoriji, tako da uspešno nastavljaju školovanje na strukovno srodnim ili drugim fakultetima.

Kada završe srednju školu, finansijski tehničari imaju mogućnost da se zaposle u mnogim granama privrede, mada se uglavnom opredeljuju za banke, osiguravajuća društva i slično.

 

Redni br. PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik 3 3 3 3
3.  Istorija 2 2
4.  Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
5.  Matematika 3 3 3 3
6.  Računarstvo i informatika 2
7.  Ekologija 2
8.  Hemija 2
9.  Sociologija 2
10.  Osnovi ekonomije 2 2
11.  Poslovna ekonomija 2 2
12.  Računovodstvo 1+2 1+2 2+1
13.  Savremena poslovna korespondencija 1+2 1+2
14.  Statistika 2 2
15.  Bankarsko poslovanje 2 2
16.  Finansijsko poslovanje 1+1
17.  Devizno i carinsko poslovanje 3
18.  Javne finansije 2 2
19.  Ekonomska geografija 2
20.  Poslovna informatika
21.  Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
22.  Pravo 2 2
23. Osnove finansija 3
24.  Poslovne finansije 2
25.  Osiguranje 2