MAŠINBRAVAR

Područje rada: mašinstvo i obrada metala.

Trajanje školovanja: 3 godine.

 

Opis poslova

Mašinbravar je osposobljen za rad na održavanju i popravljanju mašina i uređaja, vrši spajanje i sastavljanje elemenata mašina, izrađuje kanale za podmazivanje, sastavlja i ugrađuje zupčanike na osovini, kontroliše i  ispituje sklopove i podsklopove dijagnostikuje kvarove na alatnim mašinama i obavlja manje popravke.

 

Mašinbravar rastavlja i sastavlja podsklopove i sklopove mehanizma alatnih mašina. Obavlja i tekuće održavanje i popravku alatnih mašina i mašina za obradu plastičnim deformisanjem. Pored pomenutih poslova obavlja i poslove mašinske obrade rezanjem i spajanjem.

 

Poslovi koji se obavljaju zahtevaju dobar vid, poželjne su savesnost, preciznost i odgovornost na radu, kao i poslovna komunikativnost.

Mašinbravar može da otvori privatnu radionicu i da na taj način lako dođe do posla u struci. Može da se zaposli u bilo kom mašinskom preduzeću jer ovo zanimanje pokriva široko područje mašinstva.

 

Redni br.  PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I GODINA II GODINA III GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 2 2 2
2.  Strani jezik 2 2 2
3. Ustav i prava građana 1
4. Istorija 3
5.  Geografija 2
6. Muzička umetnost   1
7.  Likovna kultura  1
8.  Fizičko vaspitanje 2  2 2
9.  Matematika  3  3 2
10. Računarstvo i informatika
11. Tehnička fizika 2
12. Osnove elektrotehnike i elektronike  2
13. Ekologija i zaštita životne sredine 1
14. Hemija i mašinski materijali  2
15. Tehničko crtanje  3
16. Mehanika  3
17. Tehnologija obrade 3
18. Mašinski elementi  2 2
19. Tehnologija obrazovnog profila 2 3
20. Organizacija rada 2
21. Praktična nastava 4 12 14
22. Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1