OPŠTA GIMNAZIJA

Trajanje školovanja: 4 godine.

U Srednjoj školi „Dositej”, u Opštoj gimnaziji nastavni program je osmišljen tako da su u njemu podjednako zastupljeni predmeti iz oblasti društvenih i prirodnih nauka. U gimnazijama opšteg smera stiče se odlično opšte obrazovanje u kome je izbalansiran odnos između časova matematike, fizike, hemije, srpskog i stranih jezika, u kojoj je umetničkim predmetima posvećena pažnja podjednako kao i geografiji i istoriji. Za one učenike koji se nisu opredelili još uvek za naučnu oblast u čijim okvirima bi se obrazovali i kasnije usavršavali, gimnazija opšteg tipa je pravi izbor jer pruža temeljno opšte znanje, a daje mogućnost učenicima da se kroz četiri godine pronađu u određenoj oblasti i kasnije, kada otkriju svoje talente i razviju interesovanja, naprave pravi izbor za dalje školovanje.

U Opštoj gimnaziji se realizuje plan i program opšteg smera, u skladu sa zakonom i propisanim nastavnim sadržajem. Sistem učenja u ovoj školi, pre svega, ima za cilj da podstakne razvoj funkcionalnih znanja, koja će zatim biti nadograđena dodatnom nastavom, vannastavnim aktivnostima i praksom.

 

Redni

Br.

 PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe
I GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 4 4 4 4
2.  Prvi strani jezik 2 2 2 2
3.  Drugi strani jezik 2 2 2 2
4.  Latinski jezik 2 2
5.  Ustav i prava građana 1
6.  Sociologija 2
7.  Psihologija 2
8.  Filozofija 2
9. Istorija 2 2 2 2
10.  Geografija 2 2 2
11.  Biologija 2 2 2 2
12.  Matematika 3 3 2 2
13. Fizika 2 2 3 2
14. Hemija 2 2 2 2
15.  Računarstvo i informatika 1+1 1 1
16.  Muzička kultura 1 1
17.  Likovna kultura 1 1
18. Fizičko 2 2 2 2
19.  Verska nastava/Građansko vaspitanje 1 1 1 1