TRGOVINSKI TEHNIČAR

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Trgovinski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što su komunikativnost, fleksibilnost, kreativnost i odgovornost. Oni koji žele napredovati, nastavljaju školovanje na Ekonomskom i drugim fakultetima.

Trgovinski tehničar vrši sledeće aktivnosti:

  • Stiče znanja o potrošačkim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe;
  • Stiče neophodna znanja iz oblasti poslovnog prava;
  • Stiče znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcije novca, akumulacije, plasmana kapitala;
  • Izrađuje kalkulaciju nabavne i prodajne cene robe;
  • Vlada tehnikom neposredne prodaje robe u različitim tipovima prodavnica;
  • Objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga, istraživanje tržišta;
  • Procenjuje značaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih događaja i knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog preduzeća;
  • Razvija sposobnost kulture izražavanja i komunikacije;
  • Stiče i primenjuje znanja iz oblasti informacione tehnologije, a to su: obrada teksta i tabela, grafičko predstavljanje podataka, izrada i korišćenje baze podataka.

 

Opis poslova

Trgovinski tehničari obavljaju poslove nabavke prodaje, promocije, menadžmenta, istraživanja tržišta, knjigovodstveno prate poslovanje trgovinskog preduzeća, izrađuju kalkulaciju nabavne i prodajne cene, primenjuju znanja iz oblast informacione tehnologije (obrade teksta i korišćenje baze podataka). Poznaju organizaciju rada trgovinskog preduzeća, principe poslovanja, načine iskazivanja i raspodelu rezultata poslovanja u trgovini.

Radni uslovi

Često putuju i posećuju postojeće i nove kupce i dobavljače.

Poželjne osobine

Važna osobina trgovca jeste sposobnost lakog komuniciranja. Moraju biti potpuno zdrave i psihički stabilne osobe.

 

Redni br.  PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik 3 3 3 3
3.  Istorija 2 2
4.  Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
5.  Muzička umetnost 1
6.  Likovna umetnost 1
7. Matematika 3 3 2 2
8.  Računarstvo i informatika 2
9.  Geografija 2
10. Fizika 2 2
11.  Hemija 2 2
12.  Biologija 2
13.  Osnovi ekonomike trgovine 2
14.  Trgovinsko poslovanje 2 3 3
15.  Ekonomika I organizacija trgovinskih preduzeća 2
16.  Poslovna informatika 3
17.  Sociologija 2
18.  Osnovi ekonomije 2
19.  Računovodstvo 3 3
20.  Poznavanje robe 3 3
21. Psihologija 2
22. Filozofija 2
23.  Ustav i prava građana 1
24.  Nacionalna ekonomija 2
25.  Pravo 2
 Marketing 2
 Praktična nastava
 Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1