TURISTIČKI TEHNIČAR

Područje rada: trgovina, turizam i ugostiteljstvo.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Turistički tehničar je zanimanje koje je namenjeno učenicima nemirnog duha koji vole da putuju i upoznaju nepoznato, koji su komunikativni, kreativni i vole strane jezike.

Po završetku školovanja turistički tehničar obavlja poslove u turističkoj agenciji i radi poslove na recepciji. Turistički tehničar vrši sledeće aktivnosti:

 • Izrađuje turističke usluge;
 • Plasira na tržište turističke usluge;
 • Prodaje turističke usluge;
 • Prati realizaciju turističkih usluga;
 • Obračunava turističke usluge;
 • Uslužuje goste u hotelu;
 • Komunicira sa gostima i klijentima na stranom jeziku.

 

Ovaj obrazovni profil vam omogućava da radite u turističkim agencijama, hotelima i uopšte u turizmu, ali vam daje i mogućnost da upišete mnoge fakultete, poput Turističkog, Filološkog, Filozofskog, Pravnog fakulteteta i drugih.

 

 

 

 

Stručne kvalifikacije

 

 • Savesno, odgovorno i uredno dobavlja poslove;
 • Ispoljava ljubaznost, komunikativnost, nenametljivost, preduzimljivost i fleksibilnost;
 • Efikasno organizuje vreme;
 • Ispoljava pozitivan odnos prema svetskoj i evropskoj kulturološkoj i lingvističkoj raznolikosti.

 

Opis poslova

 

Turistički tehničari organizuju i prodaju turističke aranžmane, prodaju i posreduju u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga i organizuju boravak i putovanja turista na mnoge destinacije. Organizuju i prevoz putnika do određenih destinacija. Prilikom putovanja u inosranstvo posreduju u pribavljanju putnih isprava i viza potrebnih za prelaz granice i boravak u inostranstvu. Organizuju i turističke vodiče. Posao turističkog tehničara je i reklamiranje vlastitih usluga. Organizuju predstavljanje vlastitih putnih aranžmana brošurama, plakatima, lecima, reklamama i  drugim oblicima.

 

 

 

Radni uslovi

 

Oni najveći deo radnog vremena provode sedeći u putničkoj agenciji. Razgovaraju sa klijentima ili proračunavaju cene i sastavljaju turističke aranžmane. Kontaktiraju s hotelima, dobijaju podatke i organizuju usluge prevoza.

 

Poželjne osobine

 

Turistički tehničari treba da poseduju sledeće osobine: tačnost, strpljenje, tolerantnost, komunikativnost, urednost, ljubaznost, istrajnost i  posedovanje opšte kulture. Nužno je i dobro vladanje barem jednim svetskim jezikom.

 

Osposobljavanje i zapošljavanje

 

Turistički tehničari kada završe školovanje rade u turističkim agencijama i hotelima, pripremaju, izrađuju i prodaju turustičke usluge, prate, realizuju i obračunavaju turističke usluge, uslužuju goste u hotelu, komuniciraju sa gostima i klijentima i na stranim jezicima.

Redni br.  Predmeti Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I godina II godina III godina IV godina
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik engleski 3 3 3 3
3.  Strani jezik 2 4 4 4 4
4.  Istorija 2 2
5.  Muzička umetnost 1
6. Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
7. Matematika 3 3 2 2
8.  Računarstvo i informatika
9. Geografija 2 1
10.  Fizika 2 2
11.  Hemija 2 2
12. Biologija 2 2
13.  Osnove turizma i ugostiteljstva 2
14.  Agencijsko i hotelijersko poslovanje 2 2+1 2 2+1
15.  Likovna kultura 1
16.  Ustav I pravo građana 1
17.  Ekonomika i organizacija preduzeća 2
18.  Psihologija 2
19.  Finansijsko poslovanje 2
20.  Statistika 2
21.  Poslovna korespondencija i komunikacija 2
22.  Turistička geografija 2 2
23.  Istorija umetnosti 2 2
24.  Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 2
25.  Pravo 2
26.  Ekonomika turizma 2
27.  Marketing u turizmu 2
28.  Filozofija 2
29.  Sociologija 2
30. Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1