Vanredno obrazovanje

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu, odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu zakona o srednjoj školi.

Da bi završili započeto obrazovanje, vanredni učenici se upisuju na određene profile. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ispiti koje polaznik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite učenik polaže razredni ispit u koji se upisao. Na taj način stiče pravo da upiše sledeći razred u statusu vanrednog učenika.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja odrasli može da se upiše u školu radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Kandidat koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.

Obrazovni profili

 1. Opšta gimnazija           
 2. Gimnazija društveno – jezičkog smera
 3. Filološka gimnazija   
 4. Ekonomski tehničar      
 5. Turističko – hotelijerski tehničar          
 6. Pravni tehničar                
 7. Finansijski tehničar
 8. Trgovinski tehničar 
 9. Trgovac
 10. Mašinski tehničar  
 11. Tehničar optike
 12. Brodomašinski tehničar
 13. Mašinbravar
 14. Mehaničar termoenergetskih postrojenja 
 15. Mehaničar alatnih mašina – specijalista V
 16. Optometrista – specijalista V
 17. Mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V
 18. Nautički tehničar
 19. Elektrotehničar energetike
 20. Elektromonter mreža i postrojenja
 21. Elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista  V
 22.  Tehničar za kompjuterski upravljive mašine – specijalista V
 • Vanredno školovanje(ako  želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili neki drugi razlog)

Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Svedočanstva prethodno završenog razreda

Vanredni polaznici

Vanredan polaznik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina. Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelja i odobrenje direktora škole.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dokvalifikacija i prekvalifikacija

Škola će moći da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a posebno prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zapošljavaju.

U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete, a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili,bez obzira na područje rada.

 • Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)
 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
 • Diploma maturskog ili završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

 • Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i  želite da nastavite i završite četvorogodišnju školu)
 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
 • Diploma završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Nostrifikacija diploma stečenih u inostranstvu

Ako je vaše dete završilo srednju školu u inostranstvu možemo vam pomoći oko procedure nostrifikacije diplome i svedočanstva  u cilju  priznavanja diploma određenog  zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Na programe prekvalifikacije, dokvalifikacije se možete upisati tokom cele godine.

Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije.